PRIVATUMO POLITIKA

 Interjeras Internetu Privatumo politika


            - MB “In Plan”, įmonės kodas 303037996, registruotas buveinės adresas J.Treinio g. 3-3, Vilnius, el. paštas  info@interjerasinternetu.lt tel. nr. +37061028474, duomenys tvarkomi VĮ Registrų centras (toliau – “Interjeras Internetu”), ir UAB “ Kūrybinės dizaino dirbtuvės“, įmonės kodas 302821970 registruota buveinės J.Janonio 11a, Šiauliai,  el. paštas info@interjerasinternetu.lt, tel. nr. +37060117637, duomenys tvarkomi VĮ Registrų centras (toliau-Interjeras Internetu) yra duomenų valdytojai pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 Lietuvoje.

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip “Interjeras Internetu” tvarko Jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Ši politika taikoma visų rūšių asmens duomenų, kuriuos “Interjeras Internetu” renka savo interneto puslapiuose, susirašinėjant elektroniniais laiškais, gautų iš anketų, sutarčių ar kitų šaltinių, tvarkymui.

 


Asmens duomenų rinkimas

            - Neatsižvelgiant į tai, iš kurios valstybės teritorijos Jūs galite naudotis “Interjeras Internetu” paslaugomis, tvarkant asmens duomenis laikomasi Naudojimo taisyklių. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. 

            - Savo internetinėje svetainėje renkame Jūsų asmens duomenis. Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis svetainės funkcijomis.

                        - Mes gauname ir saugome bet kokius duomenis, kuriuos mums sąmoningai pateikiate:
                            • užduodami klausimą;
                            • užsisakydami paslaugas;
                            • ar kitaip įvesdami informaciją mūsų internetinėje svetainėje;

                        - Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:
                            • elektroninio pašto adresas, 
                            • vardas, pavardė, 
                            • telefono numeris, 
                            • adresas ar kita asmeninė informacija.

                        - “Interjeras Internetu” informuoja, kad nurodydami savo elektroninio pašto adresą Jūs sutinkate, kad jis būtų įrašytas į duomenų bazę ir į jį iš internetinio puslapio www.interjerasinternetu.lt gali būti siunčiami pranešimai/priminimai apie pradėtus, bet nebaigtus užsakymus. 

            - Informuojame Jus, kad naudodamiesi www.interjerasinternetu.lt internetiniu puslapiu “Interjeras Internetu” arba bet kuris tretysis asmuo, veikiantis www.interjerasinternetu.lt vardu, gali kaupti ir saugoti duomenis, leidžiančius stebėti ir tvarkyti šiuos duomenis:

                        - bendrą apsilankymų internetinėje svetainėje skaičių;
                        - www.interjerasinternetu.lt lankytojų interneto paslaugų teikėjų pavadinimus;
                        - IP adresus;
                  - kitus duomenis, kurių paskirtis yra sistemų administravimas, taip pat internetinės svetainės www.interjerasinternetu.lt  naudojimo stebėjimas ir jo tobulinimo organizavimas.


 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas


            - “Interjeras Internetu” tvarko asmens duomenis daugiausia šiais tikslais: 
                       

 • Pasiruošimas sudaryti nuotolinę sutartį ir jos sudarymas bei sąskaitų išsiuntimas;
                        • Įmonių valdymo procesų efektyvumo užtikrinimas;
                        • Planavimas ir verslo analizė;

                        • Darbo proceso organizavimas ir paslaugos įvykdymas;
                        

            -  “Interjeras Internetu”  tvarko asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
                        • norminių aktų nustatytų teisinių įpareigojimų vykdymui;
                        • teisėtų interesų užtikrinimui;
                        • sutarties sudarymui ir vykdymui;
                        • esant asmens duomenų subjekto sutikimui.


 

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis


            -   “Interjeras Internetu” saugo asmens duomenis atitinkamais asmens duomenų tvarkymo tikslais pagal norminių teisės aktų reikalavimus tol, kol egzistuoja bent vienas iš šių kriterijų:
                        • kol  “Interjeras Internetu” norminių teisės aktų nustatyta tvarka gali realizuoti savo teisėtus interesus;
                        • kol “Interjeras Internetu”  turi teisinę pareigą saugoti šiuos duomenis pagal norminius teisės aktus;
                        • kol galioja asmens duomenų subjekto sutikimas atitinkamai tvarkyti jo duomenis, jei nėra kito teisinio duomenų tvarkymo pagrindo.


 

Slapukai (ang. Cookies)


            -  Slapukas - tai tekstinis failas, kuris, siekiant pagerinti internetinės svetainės darbą, įrašomas į svetainės lankytojo kompiuterio naršyklę, kai jis toje svetainėje lankosi. Išsaugoti slapukai leidžia mums identifikuoti Jūsų kompiuterį. Iš naujo apsilankius www.interjerasinternetu.lt  interneto svetainėje ir naudojantis tik su slaptažodžiu prieinamais interneto svetainės puslapiais, slapukai leidžia išvengti pakartotinio duomenų įvedimo.

 

Kodėl  “Internetu Internetu”  naudoja slapukus?


            -  “Internetu Internetu”  naudoja slapukus šiais tikslais:
                        • prisijungimo sesijos tvarkymui ir vartotojo autentifikavimui;
                        • interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimui;
                        • statistinių duomenų apie interneto svetainės lankytojų srautą (lankytojų skaičius, laiko, praleisto naršant interneto svetainėje, trukmė) gavimui;
                        • interneto svetainės efektyvumo didinimui.
            - Naudojant slapukus sukurtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra “Interjeras Internetu” teisėtas interesas.
            - “Interjeras Internetu” nenaudoja slapukų lankytojų įpročiams sekti, todėl “Interjeras Internetu” informuoja apie slapukų naudojimą, bet pagal teisės aktų reikalavimus neprašo Jūsų sutikimo įrašyti slapukus.


 

Trečiųjų asmenų slapukai


            - “Interjeras Internetu” interneto svetainėje gali būti trečiųjų asmenų slapukai, ypač "Google Analytics". "Google Analytics" įrankį teikia "Google Inc." (JAV bendrovė), kuri turi prieigą prie šio įrankio surinktų statistinių duomenų.

 

Slapukų valdymas


            - Asmens duomenų subjektas gali ištrinti slapukus savo nuožiūra (daugiau informacijos žr. www.youronlinechoices.com/lt).
            - Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau išsaugotus slapukus, taip pat galite nustatyti, kad naršyklė neleistų jų išsaugoti.


 

Asmens duomenų gavėjai


            - Teisės aktų numatytais atvejais “Interjeras Internetu”  gali perduoti informaciją tretiesiems asmenims. “Interjeras Internetu”  taip pat gali naudoti išorinių tiekėjų paslaugas, kad užtikrintų efektyvesnį savo funkcijų vykdymą.
            - Interneto svetainėje www.interjerasinternetu.lt surinktus ir sukauptus duomenis informavimo ir statistikos tikslais “Interjeras Internetu”  turi teisę perleisti kitoms įmonėms. DUOMENYS, LEIDŽIANTYS IDENTIFIKUOTI ASMENĮ, ŠIUO ATVEJU TRETIESIEMS ASMENIMS NĖRA PERDUODAMI.
            - Asmeniniai duomenys į trečiąsias valstybes nėra perduodami.


 

Prieiga prie Jūsų asmens duomenų ir kitos asmens duomenų subjekto teisės


            - Norėdami gauti informaciją apie “Interjeras Internetu”  tvarkomus Jūsų asmens duomenis, turite pateikti rašytinį prašymą į “Interjeras Internetu” el. Pašto adresu  info@interjerasinternetu.lt .
            - Be teisės susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, duomenų subjektas taip pat turi teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, reikalauti perkelti ar ištaisyti asmens duomenis pagal Naudojimo taisykles. 
            - “Interjeras Internetu” bendrauja su asmens duomenų subjektu naudodamas duomenų subjekto nurodytą kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą).


 

Teisė atšaukti sutikimą


            - Jei asmens duomenų tvarkymas inicijuojamas ir vyksta su asmens duomenų subjekto sutikimu, asmens duomenų subjektas turi teisę jį atšaukti, išsiųsdamas sutikimo atšaukimą elektroniniu paštu adresu: info@interjerasinternetu.lt
            - Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, atliktam tuo metu, kai galiojo duomenų subjekto sutikimas. Sutikimo atšaukimas negali nutraukti duomenų tvarkymo, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais.


 

Privatumo politikos pakeitimai


            - “Interjeras Internetu” turi teisę bet kuriuo metu daryti šios privatumo politikos pakeitimus, kurie bus paskelbti interneto svetainėje www.interjerasinternetu.lt
            - Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios privatumo politikos versiją interneto svetainėje  www.interjerasinternetu.lt.  Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis interneto svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate.